CONSTITUÏT EL NOU CONSELL PRESBITERAL


15 de novembre de 2018. 18:40h.

El Consell Presbiteral és un grup de preveres que, en qualitat de senat del bisbe, representa el presbiteri, i té la missió d'ajudar el bisbe en el govern de la Diòcesi.Aquest dijous 15 de novembre ha tengut lloc la sessió constituent del nou Consell Presbiteral de la Diòcesi per a la nova etapa episcopal, de la qual aquest diumenge 25 se'n celebra el primer aniversari. El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, va presidir la reunió al Seminari Nou.

Després de presentar el nou organigrama pastoral, el grup ha aprofundit en la missió que té el Consell Presbiteral per tal d'exercir-la tal com l'Església els encomana. En aquest sentit, Mons. Taltavull ha convidat els membres a "posar-hi aquella actitud confiada, activa i positiva": "Aportem allò que ha de ser per al bé de tots i aportem aquelles visions que ens ajuden a crear comunió i ens fan avançar amb esperit sinodal", ha afegit.

El Consell Presbiteral és un grup de preveres que, en qualitat de senat del bisbe, representa el presbiteri, i té la missió d'ajudar el bisbe en el govern de la Diòcesi, per tal de proveir al màxim el bé pastoral de la porció del Poble de Déu que li ha estat encomanada.


2 COMENTARIS
  1. Està molt bé el consell només de preveure, però el bisbe hauria de tenir un consell molt més divers, si és que l'Església es vol obrir a la societat. L'ESGLÉSIA la Gornal tot el poble de Déu, posem-ho en pràctica. És ben necessari que el Bisbe convoqui un Sínode diocesà.

  2. Està molt bé el consell només de preveres, però el bisbe hauria de tenir un consell molt més divers, si és que l'Església es vol obrir a la societat. L'ESGLÉSIA la fornam tot el poble de Déu, posem-ho en pràctica. És ben necessari que el Bisbe convoqui un Sínode diocesà.