Confirmació a la Parròquia de Costitx


03 de desembre de 2018. 11:06h.

En el marc del Primer Diumenge d'Advent, Mons. Taltavull convidà els joves a intensificar el seu acostament a la Paraula de Déu.



La Parròquia de Santa Maria de Costitx acollí la visita del bisbe Sebastià Taltavull el passat 1 de desembre, qui va administrar el sagrament de la Confirmació a sis joves de la localitat. Tots ells, segons va afirmar el catequista, "foren batiats amb la promesa que haurien de ser educats en la fe". Ara reberen la plenitud de l'Esperit Sant en la Confirmació.

En el marc del Primer Diumenge d'Advent, Mons. Taltavull convidà els joves a intensificar el seu acostament a la Paraula de Déu: "La Paraula de Déu vol animar-nos, vol donar cohesió i força a la nostra fe, animar a viure una vida cristiana així com ens ho demana Jesús".


0 COMENTARIS