Reunió a Esporles de la Plataforma Efatà


17 de desembre de 2018. 13:31h.

Plataforma Diocesana per a la Pastoral Juvenil.Efatà, paraula aramea que significa 'obre't', vol esdevenir una plataforma diocesana animada per la Vicaria d'Anunci i Celebració i el Secretariat de Pastoral Juvenil i Vocacional del Bisbat de Mallorca, en la qual les persones responsables de les diverses accions pastorals amb adolescents i joves que es duen a terme en la diòcesi, puguin compartir un conjunt de criteris essencials per tal que l'esmentada pastoral sigui realment evangelitzadora i condueixi a la trobada amb Jesucrist. També s'ofereix un calendari d'activitats i un espai formatiu, de pregària i de treball en xarxa, adreçat en primer lloc als responsables i, en segon terme, també als catequistes, acompanyants, educadors i monitors dels adolescents i joves.

Aquesta plataforma no és un moviment ni un mètode sinó que neix amb la clara voluntat de ser un espai de comunió: dinàmic, obert i plural, des de el qual sigui possible facilitar als distints grups que treballen la pastoral amb adolescents i joves un marc comú des d'on poder desenvolupar els seus respectius projectes.


0 COMENTARIS