Missatge del papa Francesc per a la Quaresma de 2019: "No deixem transcórrer en va el temps de Quaresma"


04 de març de 2019. 19:48h.

El papa Francesc ha fet públic el seu missatge per a la Quaresma de 2019. El tema d'aquest any és "La creació, expectant, està esperant la manifestació dels fills de Déu" (Rm 8,19)."Demanem a Déu —escriu el Sant Pare— que ens ajudi a emprendre un camí de veritable conversió. Abandonem l'egoisme, la mirada fixa en nosaltres mateixos, i dirigim-nos a la Pasqua de Jesús; facem-nos proïsmes dels nostres germans i germanes que passen dificultats, compartint amb ells els nostres béns espirituals i materials. Així, acollint en el concret de la nostra vida la victòria de Crist sobre el pecat i la mort, atraurem la seva força transformadora també sobre la creació.

Dejuni, oració i almoina
Davant el verb "dejunar", Francesc escriu que significa "aprendre a canviar la nostra actitud amb els altres i amb les criatures", és a dir, passar "de la temptació de devorar-tot, per assaciar la nostra avidesa, a la capacitat de patir per amor, que pot omplir el buit del nostre cor". Mentre "pregar" és necessari "per saber renunciar a la idolatria i a l'autosuficiència del nostre jo, i declarar-nos necessitats del Senyor i de la seva misericòrdia". Alhora que "donar almoina" és un imperatiu "per sortir de la niciesa de viure i acumular-tot per a nosaltres mateixos, creient que així ens asseguram un futur que no ens pertany".

D'aquesta manera el papa Bergoglio afirma que és possible tornar a trobar l'alegria del projecte que Déu ha posat en la creació i en el nostre cor, és a dir, estimar-lo, estimar els nostres germans i el món sencer, i trobar en aquest amor la veritable felicitat.

Estimar els nostres germans i el món sencer
Cap al final del seu missatge el Pontífex recorda que la "Quaresma del Fill de Déu va ser un entrar al desert de la creació per fer que tornàs a ser aquell jardí de la comunió amb Déu que era abans del pecat original". Per aquest motiu manifesta la seva esperança que "la nostra Quaresma suposi recórrer aquest mateix camí, per portar també l'esperança de Crist a la creació, que serà alliberada de l'esclavitud de la corrupció per entrar a la gloriosa llibertat dels fills de Déu".

Abandonar l'egoisme i la mirada fixa en nosaltres mateixos
Finalment el Sant Pare recomana no deixar "transcórrer en va aquest temps favorable". I convida a demanar a Déu "que ens ajudi a emprendre un camí de veritable conversió"; alhora que exhorta a abandonar l'egoisme i la mirada fixa en nosaltres mateixos, dirigint-nos cap a la Pasqua de Jesús fent-nos "proïsmes de nostres germans i germanes que passen dificultats, compartint amb ells els nostres béns espirituals i materials".

"Així -conclou el Missatge pontifici per a la Quaresma d'aquest any- acollint en el concret de la nostra vida la victòria de Crist sobre el pecat i la mort, atraurem la seva força transformadora també sobre la creació".


0 COMENTARIS