Es nomena una comissió mixta per al relleu pastoral en el Santuari de Lluc


08 de març de 2019. 14:29h.

Aquesta comissió mixta és l'encarregada de gestionar el temps de transició en el Santuari de Lluc durant el traspàs d'una institució a l'altra.D'ençà de la notificació del retorn de la cura del Santuari de Lluc a la Diòcesi de Mallorca, per part del Consell General dels Missioners dels Sagrats Cors, ambdues institucions es posaren a treballar per trobar solucions que garanteixin l'atenció global que el Santuari ofereix diàriament a centenars de persones. Fruit d'aquest interès han estat les diverses visites que el bisbe de Mallorca ha fet a la comunitat dels Missioners dels Sagrats Cors de Lluc, treballadors del Santuari i mestres i pares de l'Escolania.

A partir d'aquí s'ha creat una comissió mixta que estudiï tots els aspectes relacionats amb l'etapa de transició. Aquesta comissió mixta, formada per sis persones, i nomenada pel bisbe de Mallorca i el superior general dels Missioners dels Sagrats Cors, és l'encarregada de gestionar el temps de transició en el Santuari de Lluc durant el traspàs d'una institució a l'altra.

La comissió ja ha celebrat la primera trobada, en un clima de cooperació fraterna i ambient constructiu; reunions que s'aniran repetint periòdicament durant els propers mesos i que comptaran amb l'assessorament d'especialistes dels temes que s'hagin de tractar quan les circumstàncies ho aconsellin.

A la mateixa s'ha fixat dia 8 de setembre de 2019, Diada de Lluc, per al comiat oficial dels Missioners dels Sagrats Cors. Es convida tot el Poble de Déu a unir-se a aquesta festa d'acció de gràcies per 128 anys de dedicació al Santuari i a l'acollida a peregrins i visitants, i encomanar a la Mare de Déu la nova etapa pastoral a càrrec de la Diòcesi.

Fins a aquest moment, la gestió i la vida diària del Santuari es du amb el màxim de col·laboració fins que el nou equip es faci càrrec del Santuari i del seu conjunt de forma definitiva.


3 COMENTARIS
  1. Prec per que el transit i la nova etapa siguin plens de gràcies humanes i espirituals

  2. 2019-03-09

    Qui forma la comisión?

  3. 2019-03-09

    Qui forma part d?aquesta comissioz?..