Miquel Noguera Estarellas, nou ecònom diocesà de Mallorca


30 de maig de 2019. 10:29h.

Noguera es converteix en el primer ecònom laic de la Diòcesi de Mallorca.El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, fa públic el nomenament com a nou ecònom de la diòcesi del Sr. Miquel Noguera Estarellas. Es tracta del primer laic que accedeix al càrrec a Mallorca, si bé en altres diòcesis hi ha ja seglars que ocupen un lloc anàleg. Aquest nomenament s'emmarca en el procés ja iniciat de reorganització diocesana on la realitat laïcal pren major participació, compromís i responsabilitat.

Noguera substitueix Mn. Antoni Burguera Cabrer, que cessa en el càrrec a petició pròpia i que continuarà compaginant la tasca de rector de dues parròquies amb la direcció del servei d'atenció als tanatoris i cementeris.

Funcions de l'ecònom diocesà
Les funcions de l'ecònom diocesà se centren en l'administració dels béns de la diòcesi sota l'autoritat del bisbe, duent a terme totes les activitats encaminades al bon funcionament d'aquesta àrea. És el gestor que realitza la política econòmica de la diòcesi, fixada pel Consell Diocesà per a Assumptes Econòmics i el Col·legi de Consultors, ambdós presidits pel bisbe, i el que elabora el projecte dels pressupostos anuals així com l'execució dels mateixos.

Expert en assessoria i administració d'empreses
Miquel Noguera (1960), és casat i pare d'una filla. És màster en Assessoria i Administració d'Empreses. Ha desenvolupat la seva carrera professional com a administrador de grans empreses, especialment en l'àmbit marítim, d'alimentació i, darrerament, en el sector hoteler.

Ha duit a terme al llarg de tota la seva vida una intensa activitat diocesana, com a catequista, monitor d'Esplai i membre de la Delegació de Família i del Moviment Cristià de Professionals de Mallorca. Forma part del Grup d'Anàlisi i Reflexió de Càritas Mallorca i és patró de la Fundació Col·legis Diocesans de Mallorca, encarregat de l'àrea econòmica.

Noguera prendrà possessió del càrrec el proper 21 de juny de 2019 en un acte al Palau Episcopal.


3 COMENTARIS
  1. Enhorabona Miquel tu sapps que pots contar amb noltros en lo que necesitis

  2. 2019-05-31

    Enhorabona Miquel, estéis molt contenta des teu nombrament

  3. 2019-05-30

    Una persona excel.lent en el tracte, propera i gran professional. Enhorabona!