Consell provincial dels carmelites descalços seglars


24 de setembre de 2019. 19:46h.

S'aprovà definitivament posar en marxa el procés d'unificació en la nova Província Ibèrica de Santa Teresa de Jesús.El passat 22 de setembre es reuní a Barcelona, als locals del santuari de la Mare de Déu del Carme, dels Carmelites Descalços, el consell provincial dels carmelites seglars de Catalunya i les Balears. La reunió tingué la particularitat de ser la darrera com a tal consell, ja que s'hi aprovà definitivament posar en marxa el procés d'unificació en la nova Província Ibèrica de Santa Teresa de Jesús, a semblança de la que ha constituït ja el primer orde (frares carmelites descalços). La germana presidenta, Maria del Pilar Vila (Mataró), explicà l'itinerari a seguir cap al nou consell provincial a través de la gestora (òrgan rector) i el germà secretari, Santiago M. Amer (Mallorca), les orientacions de caire espiritual del pare provincial per a aquesta ruta. Foren elegides per formar part de la gestora en representació de la que serà nova delegació les germanes Paquita Pérez (Mataró) i Joana Perpinyà (Tarragona).


0 COMENTARIS