"El darrer dia de l'any estam celebrant la memòria d'un esdeveniment a partir del qual ens convida a obrir-nos a una realitat nova i diversa que ja ens configura"


31 de desembre de 2019. 17:41h.

El bisbe afirmà en la seva homilia de la Festa de l'Estendard que "hem de posar més humanitat a tot allò que emprenem, més esforç, més temps i un cor que veu on hi ha necessitat i actua en conseqüEn el marc de la secular festa de l'Estendard, el 31 de desembre l'Església de Mallorca celebra una missa per donar gràcies a Déu per la proclamació de l'Evangeli a la nostra illa, i la seva vigència per la recuperació de l'any 1229 fins al dia d'avui. Una festa celebrada a la Seu, l'Església Mare de les església de Mallorca, perquè, tal com afirmà Mons. Taltavull a la seva homilia, "formen part de la nostra memòria històrica aquells esdeveniments que han marcat de forma definitiva el caminar del nostre poble. Concepte de país, de tradició viva, de cultura, de llengua, de trets identitaris que s'han anat consolidant amb el pas dels segles i que tenen l'origen en una data que ha estat sempre punt de referència important."

Abogà pel diàleg, dificultat en múltiples ocasions per la no voluntat de servir el bé comú, així, "només mereixen credibilitat aquelles actituds i aquells gestos que són un testimoni de coherència i d'honradesa personal i amb la mirada posada en el bé de tots". Tot, per assegurar el compromís amb la realitat des de "l'acolliment, la protecció, la promoció i la integració de les persones més vulnerables i excloses".

Així, continuà en la seva homilia, el record de la reconstrucció de la societat illenca del 1229 ens du a demanar-nos "quin tipus de reconstrucció necessitam perquè el nostre àmbit de convivència, tant humà i social com ecològic ens sigui favorable per al desenvolupament normal de tota persona i de la mateixa societat": "Els cristians no podem de cap manera amagar que per a reflexionar-ho tenim el referent innegable de la persona de Jesucrist, de l'Evangeli i del mateix pensament social de l'Església".

L'Estendard, en aquest cas el de la fe en Jesucrist, camí, veritat i vida, "manifesta una adhesió incondicional a una persona que, per a nosaltres, és el referent més fiable. A partir d'ell, aixecam l'Estendard de l'honradesa i l'honestedat en tot el que feim, el de la coherència dels fets amb els principis que els regeixen, el de l'actuació que mira el bé comú, el de la fidelitat a una tradició viva i a un poble que al llarg dels segles l'ha mantinguda i se segueix esforçant per mantenir-la". La seva intervenció acabà amb uns aspectes concrets quant a "fer-nos solidaris d'un esforç comú que comprèn totes les dimensions de la nostra vida en allò que encara hi hem de posar més voluntat i més qualitat humana": Acceptar que la família "és la cèl·lula bàsica de la societat sobre la qual tot s'hi construeix"; la necessitat de "donar passos valents personals i col·lectius tant a nivell de sensibilització, d'educació, com d'actuació en la cura de la creació"; el treball i la prevenció en l'educació davant la proliferació de fets violents i la valoració de la riquesa cultural de la nostra llengua, com a "vehicle de bona entesa i d'expressió dels sentiments personals més íntims".

La Festa de l'Estendard commemora l'entrada a la Madina Mayurqa, a partir d'aleshores anomenada Ciutat de Mallorca, de les tropes de la Corona d'Aragó de Jaume el Conqueridor que el 31 de desembre de 1229 venceren els sarraïns. Aquest episodi històric posà fi al regne almohade i a la Mallorca musulmana. La Festa commemora, així, el naixement de la Mallorca actual i és una de les més antigues d'Europa, ja que data del segle XIII. Els actes principals se celebren a la plaça de Cort, amb una cerimònia civil presidida per l'Estendard, la cimera reial i el retrat de Jaume I, i a la Seu, amb una eucaristia d'acció de gràcies.

0 COMENTARIS