Santa Àgueda, patrona de Sencelles


20 de febrer de 2020. 10:45h.

Dia 5 de febrer, és diada ben assenyalada en el calendari de Sencelles.Dia 5 de febrer, és diada ben assenyalada en el calendari de Sencelles, ja que des de temps immemorials aquest poble celebra la festa patronal en honor de Santa Àgueda. L'ofici major fou celebrat amb tota solemnitat. Hi assistiren la Corporació Municipal, el Jutjat de Pau, algunes autoritats insulars i els obrers de Santa Àgueda. Presidí la celebració Mn. Pere Oliver, antic rector de la parròquia i canonge de la Seu de Mallorca. Hi concelebraren el rector de Sencelles i Mn. Pere Vallés. En el cor, un nodrit grup de cantadors acompanyats per mestre Bartomeu Mut, organista de la Seu. Balladores de l'agrupació local "Es Jonc" presentaren el típic Ball de l'Oferta.

Un any més, tots els presents, passant a venerar la relíquia de la verge i màrtir, es reafirmaren en el compromís o vot que feren els nostres avantpassats de guardar la festa de Santa Àgueda i de celebrar-la amb honors de patrona. En aquests moments tornà a ressonar amb força i entusiasme el cant dels goigs. Acabada la celebració, de bell nou i en el moment de la visita espiritual a la seva capella, se li encomanà la protecció de Sencelles, dels sencellers i de tots els que li tenen devoció. Llavors una nina de l'escolania parroquial, n'Àgueda Maria Bennàssar, recità per primera vegada el poema que Antelm Ferretjans i Llompart, d'Inca, ha dedicat a Santa Àgueda i que, també, havia estat imprès a l'estampa que tots els devots varen rebre durant l'oferta de la missa.


0 COMENTARIS