Aprovat el nou estatut general de confraries de Setmana Santa


28 de febrer de 2020. 14:33h.

Queda així derogat l'estatut marc de les confraries aprovat el 7 de maig de 2008.Amb data de 25 de febrer ha quedat aprovat el nou estatut general de confraries de Setmana Santa de la Diòcesi. Mallorca compta amb múltiples manifestacions populars de fe, entre les quals destaquen per la seva nombrosa participació i complexitat les processons de Setmana Santa. Tot això, ha fet veure convenient per part dels prelats la constitució d'aquestes en associacions públiques de feels cristians segons el Dret Canònic (c. 313), a més de reformar algunes disposicions de l'estatut marc vigent fins ara per adequar-lo a les disposicions vigents i incorporar-hi aquells detalls que l'experiència dels darrers anys ha fet veure com a útils o profitosos.

A partir de la publicació d'aquest nou estatut, queda derogat l'aprovat el 7 de maig de 2008.


0 COMENTARIS