El bisbe Sebastià reitera algunes indicacions sobre aspectes de la pastoral diocesana


17 de abril de 2020. 16:05h.

En el context de l'extensió de la malaltia la COVID-19 i de l'estat d'alarma sanitària.


El bisbe Sebastià Taltavull reitera en una carta dirigida a parròquies, preveres, diaques i responsables de pastoral algunes indicacions sobre aspectes de la pastoral diocesana, en el context de l'extensió de la malaltia la COVID-19 i de l'estat d'alarma sanitària. Exhorta, a més, a mantenir-se "constants en l'acompanyament de les persones malaltes i de tantes altres que necessitin ajuda, tant material com psicològica i espiritual".

Havent consultat el Consell Episcopal i els arxiprestes, informa que les esglésies i llocs de culte de la diòcesi romandran encara tancades i sense culte públic, només amb la missa del capellà celebrada en privat, fins que el Govern no aixequi l'estat d'alarma, que és el qui prohibeix que la gent surti de casa i es reunesqui amb altres.

En aquest sentit, per tant, encara no es posa una data fixa d'obertura de les esglésies i llocs de culte. La qual cosa vol dir que tota programació per a aquest temps pasqual i el que hi segueix (sobretot en relació a la celebració de sagraments (baptisme, confirmació, eucaristia, matrimoni, funerals...) queda supeditada a la decisió estatal i a la normativa que se'n desprengui sobre els aforaments dels llocs públics.

Per tant, és evident que en aquests moments no es poden posar dates concretes de celebracions. Serà possible en la mesura en què es normalitzi la situació i puguem tenir llibertat per decidir com actuar en els nostres espais on hi ha més concentració de persones. Aleshores, quan arribi aquest moment, es veurà quina decisió o decisions s'han de prendre, ja sigui de conjunt o donant ocasió que cada parròquia o comunitat pugui decidir sobre la seva manera de procedir.

Finalitza recordant la importància d'escoltar les famílies i els qui han de rebre els sagraments, oferint la possibilitat que —sobretot en el cas de les primeres comunions i confirmacions— puguin celebrar-se durant el temps pasqual de l'any que ve, com ho han insinuat algunes famílies.


4 COMENTARIS
  1. 2020-04-21

    https://www.actuall.com/wp-content/uploads/2020/04/Libertad-Religiosa-durante-el-Estado-de-Alarma.pdf

  2. 2020-04-20

    Crec que les decisions del Bisbe Sebastià estan sent del tot encertades en tot el tema de la pandèmia; el primer bé que s?ha de protegir és la vida humana. I estic ben convençut que el nostre bon Déu no vol de cap manera que la posem en perill de forma innecessària. A banda que Déu està sempre amb nosaltres, independentment de si podem o no assistir al temple. I s?estan oferint diàriament retransmissions de l?Eucaristia, que es poden seguir des de casa. Tota la resta ja la recuperarem quan sigui possible; i la gaudirem encara més.

  3. 2020-04-19

    El punt es que tenim un govern que , a pesar de poder ser anticlerical, permet als fidels el dret de culte i poder accedir als temples sempre i cuan es mantengui les condicions de seguretat. El que clama al cel segons la meva opinió ( i tenc entès que de molts mes fidels ) es la decisió de alguns bisbes , com es el nostre cas, de tancar tots els temples privant així a tots els feligresos de cualsevol tipus de sacrament ni de poder tans sols fer plegària davant del Santisim en aquest moment de sufriment, on el consol de Deu es tan necesari. Supòs que aquesta desició s'haurà discernit davant Deu , pero personalment i per el bé de molts, jo li deman al bisbat que tornin a obrir alguns temples (prenent les mesures de seguretat obviament.). La meva conciencia esta tranquila , ja que al no teinr cap responsabilitat , no tendre que ser jo qui dongui comptes davant Deu de la salut espiritual de les seves ovelles. Feliç pascua i la pau !

  4. Lo q decidan nuestros superiores ( Obispo,Parroco) me parecera avertado.