Diada de Mallorca Missionera: Sempre al seu costat


04 de maig de 2020. 08:00h.

Diumenge 10 de maig de 2020.


En temps de crisi mundial, els països en vies de desenvolupament són els qui ho passen pitjor. Mallorca Missionera continua al peu del canó per pal·liar, en la mesura de les possibilitats, les necessitats a què s'enfronten els missioners mallorquins. I per a tal han de menester l'ajuda de tots.

La Diada de Mallorca Missionera, que té lloc cada any a principis de maig, enguany tendrà un caire diferent, i encara que de manera virtual i amb els temples tancats, es demana col·laboració per continuar "sempre al seu costat".

Número de compte
ES60 0061 0361 3700 14780115
(Banca March)


0 COMENTARIS