Nota de la Comissió Executiva de la CEE davant l'inici de la sortida del confinament


30 de abril de 2020. 17:35h.

La Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola vol expressar al Poble de Déu i a tota la societat espanyola:


1. Ens alegra i donam gràcies a Déu que la malaltia vagi sent controlada i pugui iniciar-se, encara amb reserves i precaucions, la recuperació de les activitats habituals de la nostra vida comuna. Després d'aquest temps de dolor i sofriment a causa de la mort d'éssers estimats i dels greus problemes sanitaris, socials, econòmics i laborals, hem d'afrontar aquesta situació amb esperança, fomentant la comunió i sentint-nos cridats a exercir la caritat personal, política i social.

2. Compartim el dolor de milers de famílies davant les morts causades per aquesta pandèmia. Hem pregat pel seu etern descans i pel consol de familiars i amics; volem expressar el nostre desig de celebrar en les pròximes setmanes les exèquies amb els qui ho sol·licitin en cada parròquia, i, més endavant, en una celebració diocesana per manifestar l'esperança que ens ofereix el Ressuscitat.

3. Agraïm de nou la feina realitzada amb generosa entrega per tantes persones dels serveis sanitaris i de nombroses activitats que fan possible la vida quotidiana en la nostra societat. De manera especial, reconeixem la disponibilitat i el servei dels sacerdots, consagrats i laics en aquestes setmanes.

4. Continuarem impulsant amb les persones que es veuen afectades per la crisi econòmica i social, el treball de Càritas i d'altres institucions eclesials per pal·liar aquestes conseqüències de la pandèmia. Oferim els principis de la Doctrina Social de l'Església i l'acció dels catòlics en la reconstrucció de la vida social i econòmica, seguint el "pla per ressuscitar" del papa Francesc.

5. Després de setmanes sense expressar comunitàriament la nostra fe en temples i locals parroquials, volem recuperar progressivament la normalitat de la vida eclesial. En aquesta fase de transició, mantenim la proposta de dispensar del precepte de participar a la Missa dominical i suggerim a persones de risc, gent gran i malalts, que considerin la possibilitat de quedar-se a casa i segueixin les celebracions pels mitjans de comunicació. Demanam als sacerdots i col·laboradors que facin un esforç per facilitar la celebració i la pregària, tenint cura de les mesures organitzatives i higièniques. Les persones que acudeixin a l'església per a les celebracions o per oració personal, han de fer-ho seguint les pautes i recomanacions que unim a aquesta nota, sempre a costa de les normes de les autoritats sanitàries.

6. Instam a les autoritats de les diverses administracions públiques, als partits polítics i organitzacions empresarials i sindicals, a altres associacions i institucions, així com a tots els ciutadans, a l'acord i col·laboració en favor del bé comú. Tots estam cridats a ser responsables en la convivència per evitar en la mesura de les possibilitats l'expansió de la malaltia i ajudar els pobres i als que més pateixin les conseqüències d'aquesta pandèmia.

7. Ens unim en l'oració comú que referma la fraternitat, suplicam la gràcia del Senyor i la llum de l'Esperit Sant per discernir el que Déu ens vol dir en aquesta circumstància; demanam especialment pels investigadors per tal que assoleixin un remei a la pandèmia. Ens posam sota la protecció materna de la Immaculada patrona d'Espanya.


0 COMENTARIS