Mesures de prevenció per a la celebració del culte públic en els temples catòlics durant la desescalada de les mesures restrictives en temps de pandèmia


02 de maig de 2020. 10:02h.

Aquests dies s'han fet públiques les fases de desconfinament.


Aquests dies s'han fet públiques les fases de desconfinament. S'han posat 4 fases d'aplicació. Cada fase tindrà un període mínim de dues setmanes, que el Govern podrà allargar si empitjoren els índexs de contagi. Això afecta a l'obertura de les nostres esglésies i llocs de culte que tindrà lloc el dilluns, dia 11 de maig, i correspon a la fase 1.

1. A la fase 1, que és a partir del dilluns, 11 de maig es permet l'assistència grupal, però no massiva, als temples, i sense superar el 33% del seu aforament, en les eucaristies dominicals i diàries.

2. A la fase 2, quinze dies després, es restableixen els serveis ordinaris i grupals de l'acció pastoral amb els criteris organitzatius i sanitaris (50% d'aforament, higiene, distància).

3. A la fase 3, quinze dies després, vida pastoral ordinària que tengui en compte les mesures necessàries fins que hi hagi una solució mèdica a la malaltia.

També es recuperen algunes de les idees del document emès per la Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola, i que la diòcesi fa seu:

1. Es prorroga la dispensa del precepte dominical.

2. És recomanable que les persones grans, malaltes o en situació de risc no surtin del seu domicili.

3. Les parròquies i llocs de culte obriran el dilluns, dia 11 de maig, amb els criteris ja esmentats i segons els horaris que tenien de costum, a excepció de si n'han de modificar alguns per raó de la possibilitat de celebració per part dels celebrants i de les persones que han de fer l'acolliment i l'atenció als feligresos.

4. Es prioritzen les celebracions dominicals de l'Eucaristia (dissabte i diumenge).

5. Es poden celebrar els funerals de forma habitual, els actuals que es presentin i els qui provenen de les defuncions que hi ha hagut durant aquest temps d'esglésies tancades al culte, i seguint les normes d'aforament pròpies de cada fase i d'evitar el contacte físic en les mostres del condol.

6. Organitzat per la Diòcesi, tindrà lloc un funeral a la Catedral de Mallorca per a totes les víctimes del coronavirus després de superades les fases anunciades i s'hagi normalitzat més la situació, data que serà anunciada oportunament.

7. Seguint els detalls exposats pel document de la CEE, subratllar que es recomana l'ús de les mascaretes amb caràcter general, tenir en compte la col·locació assignada als bancs per a mantenir la distancia adequada a la normativa, com també la utilització de desinfectants a l'entrada i sortida de l'església.

8. Seguint el document de la CEE, cal tenir en compte el que es disposa respecte de la litúrgia de l'Eucaristia i de les altres celebracions (sagrament de la Reconciliació i moments d'escolta dels fidels, Baptisme, Confirmació i Matrimoni).

9. Dir el mateix en relació a les visites a l'església o capelles per a la pregària o adoració del Santíssim Sagrament.

10. I també, respecte de la utilització de les dependències parroquials per a reunions i sessions formatives.

També es farà públic pròximament el document elaborat per la Comissió Diocesana del Patrimoni històric i cultural que conté unes recomanacions sobre procediments de desinfecció en béns culturals de titularitat eclesiàstica en la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.


Carta del bisbe Sebastià a la ciutadania

Totes aquestes indicacions són incloses en una carta que el bisbe Sebastià Taltavull ha enviat avui a tota la Diòcesi. En ella fa referència al dolor produir pel fet de tenir les esglésies tancades i no poder celebrar el culte públic, especialment l'Eucaristia, que quedava reduïda a la celebració privada del capellà i sense públic: "Era necessari, tanmateix, servir aquest bé major que és la prevenció i la protecció de la salut", comenta.

També incideix en la resposta dels cristians des dels diferents àmbits pastorals, "per a mantenir el caliu de la fe i l'esperança cristianes, la vivència familiar i la caritat mitjançant l'atenció pastoral a les persones on era més necessària, com en els hospitals, les clíniques, les residències d'ancians, al costat dels malalts a les cases, i acompanyant les famílies dels difunts".

A tot això se suma el treball diversificat i extraordinari dels equips de treballadors i voluntaris de Caritas de l'Església de Mallorca repartits per les parròquies, "fent front a l'augment diari de persones individuals i famílies senceres que de forma imprevisible per la crisi que s'avança, ja no disposen dels recursos necessaris per a viure i que se les ha d'atendre a nivell d'allò més bàsic i amb ajudes de tipus econòmic, símptoma de les noves pobreses que van apareixent". "Això planteja —afegeix— un gran repte a les nostres economies i la seva organització, tant en l'àmbit privat com públic.

Altres organismes de l'Església estan organitzant projectes concrets orientats a pal·liar la pandèmia de Covid-19, com també el treball de comunicació de la Pastoral penitenciària amb els presos per a fer-los un acompanyament d'ajuda humana i espiritual.

També ha destacat la comunicació amb els missioners mallorquins escampats arreu del món: "En molts llocs es troben sense mitjans, ni metges ni personal sanitari, sense llum, ni aigua, ni els recursos més bàsics no sols per enfrontar-se a la pandèmia, sinó senzillament per a subsistir. Ara ja els hem pogut ajudar amb les primeres urgències."

Tot i estant tancades les esglésies i els llocs de culte, molts feligresos han pogut seguir les celebracions de la Setmana Santa, les altres dominicals i diàries a través de la televisió –IB3, canal 4, i per streaming– des de la Catedral, i també des d'altres comunitats parroquials per radio, streaming, facebook i altres mitjans: "Aquesta ha estat i segueix essent una experiència pastoral nova i un bon ús de les xarxes socials que ha acostat la litúrgia a les cases, donant la possibilitat a una major participació a tothom qui ho ha volgut".


1 COMENTARIS
  1. 2020-05-02

    Desde.Mataro he pogut seguí.lEcuristiae de la Catedral cada.dia .Molt agraida