Aquest mes pregam per...


05 de maig de 2020. 11:03h.

L'Assemblea Plenària de la CEE va aprovar en la reunió de l'1 al 5 d'abril de 2019 les intencions per a l'any 2020.


L'Assemblea Plenària de la CEE va aprovar en la reunió de l'1 al 5 d'abril de 2019 les intencions per a l'any 2020 per les quals resa la Xarxa Mundial de Pregària de Papa (Apostolat de l'Oració).

A més, el papa Francesc confia a la seva Xarxa Mundial de Pregària les intencions de pregària per a aquest any.

Aquest mes de maig pregam per...

Conferència Episcopal Espanyola
Perquè les noves tecnologies siguin usades adequadament i responsablement i s'eviti la propagació de falses notícies i de tot allò que no col·labora al bé i la veritat.

Papa Francesc
Intenció de pregària per la evangelització - Pels diaques Preguem perquè els diaques, fidels al servei de la Paraula i dels pobres, siguin un signe vivificant per a tota l'Església.


0 COMENTARIS