La revista Randa publica un volum monogràfic dedicat als "bisbes de Lleida d'origen mallorquí"


06 de juliol de 2020. 10:47h.

Coordinat per Albert Cassanyes Roig, recull les aportacions d'un seminari organitzat per les catedrals de Mallorca i Lleida el mes d'abril de 2017.El número 84 de la revista Randa, editada per Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Barcelona), està dedicat monogràficament als bisbes de Lleida nascuts a Mallorca. El volum, coordinat per Albert Cassanyes Roig, recull les aportacions d'un seminari organitzat per les catedrals de Mallorca i Lleida el mes d'abril de 2017.

La revista Randa (ISSN: 0210-5993) ha publicat, en el seu darrer número, un monogràfic titulat «Bisbes de Lleida d'origen mallorquí», que ha estat coordinat per Albert Cassanyes Roig, professor associat de la Universitat de Lleida. El monogràfic consta de vuit articles, que tenen com a eix central els tres mallorquins que varen ser bisbes de la diòcesi lleidatana: Antoni Cerdà (1449-1459), Miquel Tomàs de Taixequet (1577-1578) i Josep Miralles (1914-1925).

Albert Cassanyes Roig estudia la figura del bisbe Antoni Cerdà, un prelat absent de Lleida, ja que residia a Roma perquè era cardenal. Josep Amengual i Batle, missioner dels Sagrats Cors, analitza el llucmajorer Miquel Tomàs de Taixequet, fent especial èmfasi en el vessant jurídic. Els professors Jaume Barrull i Pere Fullana s'ocupen de la figura de Josep Miralles, que té la peculiaritat d'haver estat bisbe de Lleida (1914-1925) i bisbe de Mallorca (1930-1947), després d'una estada de cinc anys a Barcelona. La cultura demostrada pels tres prelats ha portat a incloure dos articles referents a la formació dels eclesiàstics. Així, el professor Rafel Ramis presenta algunes notes relatives a com s'instruïen els clergues a Catalunya i a Mallorca durant l'edat moderna. Per la seva banda, Rafel Mas Tous centra la seva atenció en el Seminari Conciliar de Sant Pere de Mallorca, que li serveix de model per descriure els seminaris apologètics. I com que la recerca no es pot dur a terme sense les fonts documentals, també s'han incorporat dos articles sobre els arxius capitulars. Ana Carles, arxivera de l'Arxiu Capitular de Lleida, presenta les diferents fonts de l'arxiu lleidatà. Joana M. Pastor, aleshores arxivera de l'Arxiu Capitular de Mallorca, assenyala els fons més destacats d'aquest arxiu per conèixer els bisbes mallorquins.

El monogràfic té l'origen en el seminari «Bisbes de Lleida d'origen mallorquí», que es va dur a terme a Mallorca els dies 6 i 7 d'abril de 2017. Aquest seminari va ser organitzat per les catedrals de Mallorca i de Lleida, a través dels respectius arxius capitulars, i va comptar amb la col·laboració del Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals «Espai, Poder i Cultura» de la Universitat de Lleida i l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat, de la Universitat de les Illes Balears. L'objectiu del seminari va ser posar en contacte investigadors de les dues universitats per compartir idees, bastir projectes comuns i millorar el coneixement que es tenia de tres personatges molt destacats en el seu temps. Així, Antoni Cerdà va ser qualificat de «príncep dels teòlegs» pel papa Pius II, Miquel Tomàs de Taixequet participà activament en el Concili de Trento (1545-1563), i Josep Miralles regí les diòcesis de Lleida, Barcelona i Mallorca en els difícils anys de principis del segle XX.

La publicació del monogràfic a la revista Randa constitueix la plasmació material del seminari, que va ser un èxit en relació als objectius plantejats. Es demostra que l'empremta a Lleida dels mallorquins que en foren bisbes va ser molt significativa, i que part de les seves traces han perviscut fins a l'actualitat.


0 COMENTARIS