50 anys de sacerdoci de Miquel Gual


16 de juliol de 2020. 10:25h.

Acompanyat per feligresos de Campanet i la família presidí la missa que se celebrava amb motiu de les festes de sant Victorià.Mn. Miquel Gual celebrà el passat dia 12 de juliol al seu poble natal, Campanet, 50 anys de sacerdoci. Acompanyat per feligresos del poble i la família presidí la missa que se celebrava amb motiu de les festes de sant Victorià.

Mn. Miquel Gual durant el seu ministeri sacerdotal ha estat prestant servei a diverses parròquies de Mallorca així com també a terres de missió. A més dins l'església de Mallorca ha ocupat diversos càrrecs dins el Bisbat, com arxipreste i vicari episcopal.

Al final de la celebració se li lliurà un obsequi per part de l'Ajuntament i la parròquia i a la sortida saludà els feligresos que participaren a l'eucaristia. Mn. Joan Femenia tingué al final de la celebració unes paraules d'agraïment.


0 COMENTARIS