Mallorca Missionera finançà 23 projectes per valor de 135.057 € el 2019


13 de agost de 2020. 10:16h.

D'aquests, 55.062 € es destinaren a Àfrica i 79.992,32 € a Amèrica.El Secretariat Diocesà de Missions acaba de presentar la Memòria 2019 de l'entitat, on fa balanç de les activitats fetes durant l'any anterior.

Actualment, 68 missioners mallorquins (sacerdots, religiosos i religioses i laics) treballen als cinc continents duent la Paraula de Déu i fent accions solidàries.

Durant el 2019 s'han subvencionat projectes per un valor de 135.057,32 €. D'aquests, 79.992,32 € han sufragat projectes educatius, pastorals i de desenvolupament a Amèrica Llatina i 55.0662 € a Àfrica.


0 COMENTARIS