Es recomana començar la catequesi la primera setmana de novembre a la Diòcesi de Mallorca i optar per la catequesi presencial si es poden complir les mesures sanitàries


28 de setembre de 2020. 12:00h.

En cas que no es puguin complir, es proposa fer una catequesi conjunta a l'església els diumenges abans de la missa dominical.El Bisbat de Mallorca per mitjà del Secretariat per a la Iniciació Cristiana i el Catecumenat proposa que l'inici de la catequesi sigui la primera setmana del mes de novembre. Una orientació que, entre d'altres, fa a les parròquies de la Diòcesi de Mallorca, després que el bisbe Mons. Sebastià Taltavull i el director de l'esmentat Secretariat, el Sr. Jaume Martorell, es reunissin el passat dijous a Palma i a Manacor amb els rectors de les parròquies que ofereixen catequesi per tal de compartir un esborrany preliminar de mesures i recomanacions per a la represa de la catequesi. Enguany, la proposta de retardar l'inici de la catequesi s'ha donat a causa de la crisi sanitària que vivim i a la necessitat d'adaptar-se a les noves circumstàncies. Tot i així, el Secretariat recomana que, sempre que sigui possible, se segueixi optant per un model de catequesi presencial i comunitària tot i que, a més de les mesures sanitàries recomanades, s'hauran de seguir altres directrius que el Secretariat ha establert, per tal d'intentar evitar els contagis.

Els grups d'infants, joves o adults catequitzands han de ser reduïts, com a màxim de nou persones per catequista, depenent de l'espai disponible, i també han de ser grups estables, de manera que s'ha d'evitar l'intercanvi de nins, catequistes i espais. Els espais utilitzats han de ser oberts, amples (de 2'5 metres quadrats per persona) i ben ventilats. A més, s'han de fer nets abans i després de cada sessió.

Es recomana que les sessions de catequesi no durin més de 45 minuts i s'ha d'establir l'ordre d'entrada i sortida de manera esgraonada. A més, com ja és sabut, s'haurà de mantenir la distància interpersonal i dur la mascareta. Es convenient que cada infant o jove compri i utilitzi el seu propi material i eviti el contacte físic. Tothom s'haurà de rentar les mans a l'entrada de la catequesi i és molt recomanable que els catequistes prenguin la temperatura. A més, els pares han de signar una declaració autoresponsable.

En aquells casos en què no es puguin complir aquestes exigències i les mesures de seguretat sanitària, el Secretariat per a la Iniciació Cristiana i el Catecumenat proposa una modalitat de catequesi conjunta centralitzada els diumenges (o dissabte horabaixa) a la parròquia abans de l'Eucaristia dominical, a la qual també assistiran els catequitzands amb les seves famílies. A les parròquies que hi hagi un elevat nombre de nins o grups i sigui impossible mantenir l'aforament permès al temple (ara del 50%), es recomana fer aquesta catequesi de forma esgraonada i per grups. Per això, s'haurà d'elaborar un calendari rotatiu dels diferents grups de catequesi, evitant sempre aquelles dates que puguin implicar una major afluència de fidels i puguin ocasionar aglomeracions.

Aquesta proposta de catequesi va adreçada a qualsevol dels itineraris catequètics que s'ofereixen a la Diòcesi de Mallorca. Pel que fa a les parròquies que ofereixen la modalitat de catequesi de família, serà necessari un espai adient per seguir oferint l'acompanyament dels pares i mares al mateix temps que els nins i nines reben la catequesi conjunta. Aquest espai pot ser, per exemple, una sala parroquial que permeti complir amb les mesures de seguretat i aforament o una instal·lació civil de què pugui disposar la parròquia.

Per inscriure's, s'ha de emplenar un formulari, disponible a la pàgina web de les parròquies o que els catequistes faran arribar a les famílies que ja participaven de la catequesi. En cas d'aquelles parròquies en què la inscripció hagi de ser presencial, per tal d'evitar aglomeracions, s'haurà de donar cita prèvia a les famílies, de manera que no es produeixin concentracions de persones fent coa mentre esperen a ser ateses.


0 COMENTARIS