Missa de la Pastoral Penitenciària a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Palma


28 de setembre de 2020. 10:00h.

El Bisbe de Mallorca va presidir l'Eucaristia el passat dissabte 26 de setembreEl bisbe Mons. Sebastià Taltavull presidí la Missa de la Pastoral Penitenciària, envoltant de la festivitat de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de les Institucions Penitenciàries. La celebració va ser el passat 26 de setembre a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Palma.

En l'homilia, el Bisbe expressà el que moltes persones que es troben en un problema o afronten dificultats es diuen a si mateixes: És just que passi això? Déu és injust, és injusta la manera d'actuar del Senyor". "La resposta és que no és just el procedir de Déu. Déu no és el problema, ell només és el camí d'esperança que se'ns obri perquè entenguem que hi ha una forma de reaccionar davant les situacions que vivim", explicà Mons. Sebastià Taltavull.

La funció de les institucions penitenciàries és ajudar a les persones a rehabilitar-se. I nosaltres -detallà el Bisbe- hem de tenir l'actitud d'ajudar, de reconfortar als altres i estar prop dels que ho necessiten. I hem de tenir els mateixos sentiments que tenia Jesús: els sentiments neixen del cor i comunicar als altres aquests sentiments és una forma d'estimar. Déu ens ho diu amb unes actituds concretes:

"Doneu-me aquesta gran alegria. Manteniu-vos unànimes i concordes en un mateix amor i uns mateixos sentiments No actueu amb enveja. Deixeu-vos guiar per la humilitat i considereu superiors als altres. Cerqueu l'interès dels demés i no el propi". Són uns "valors que neixen i surten del mateix amor de Jesús, que amb la seva forma de viure comunicà la relació d'amor que hem de tenir els uns amb els altres".


0 COMENTARIS