Missa per la festa de sant Juníper Serra a Petra


29 de setembre de 2020. 00:00h.

El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, presidí la celebració el diumenge 27 de setembreMons. Sebastià Taltavull presidí la Missa per la festa de sant Juníper Serra al municipi de Petra el passat diumenge 27 de setembre. En l'homolia, el Bisbe parlà que davant les adversitats i els problemes, les persones tenim tendència a donar la culpa als altres, en moltes ocasions els cristians pensen: "Per què Déu fa això? Déu actua de forma injusta". El Bisbe, en l'homilia, exposà que la resposta és que Déu no fa el mal. Assegurà que el mal ve pel deteriorament de la natura, de la persona, ve també pel mal ús dels procediments a l'hora d'actuar, també a vegades prové de la maldat del nostre cor.

"Després de 8 mesos de malaltia global -referint-se a la pandèmia de la Covid-19- Déu no és el problema, sinó n'és la solució. La gent ens demana que donem solucions, que estiguem al costat dels malalts. Als capellans, per exemple, ens han demanat que intensifiquem la presencia als hospitals i l'acompanyament dels malalts", explicà el Bisbe. També va fer aquesta petició de Déu:

Doneu-me el goig de veure-us units per uns mateixos sentiments i estimació dels uns als altres. Mireu de no fer res per enveja. Mireu als altres amb humilitat. Que ningú miri pels seu propis interessos, sinó pels dels altres. Els sentiments de Jesús es poden fer realitat en la comunitat cristiana. I d'entre aquesta comunitat cristiana, d'entre aquests seguidors, avui agraïm el testimoni del Fra Juníper Serra.

En el dia de la seva festa cal reconèixer el que ell ha fet, com ajudà als pobles indígenes a retrobar el sentit de la seva vida i a retrobar a Jesús. "El bisbe de Los Ángeles diu que Fra Juníper és un sant pel nostre temps, defensor dels drets humans. L'explotació dels primers pobles dels Estats Units i la destrucció de les primeres civilitzacions són una tragèdia històrica. Per això, en la família cristiana, hem treballat per reparar els errors i les faltes del passat i volem honrar a Fra Juníper Serra per la seva tasca", expressà Mons. Sebastià Taltavull referint-se a les paraules del bisbe de Los Ángeles.

Sant Juníper Serra va defensar la seva humanitat i protestà pels crims comesos. Entre les injustícies amb les que es va enfrontar, trobem passatges esgarrifosos en les seves cartes, en què denuncia que es produïen abusos diaris a les dones indígenes. Va aprendre les seves llengües, costums, antigues cultures. No va venir a conquistar, va venir a ser germà de tots. Amb les seves paraules: Tots hem vingut aquí i quedem aquí amb l'únic propòsit del benestar i la salvació dels natius.

El Bisbe demanà la intercessió de sant Juníper Serra, per la nació que ell va fundar. Demanà pregar amb ell per la curació, la reconciliació, per la humil empatia, la comprensió entre tots, perquè s'acabin els prejudicis racials i per una nova conscienciació del que significa que tots els homes i dones hem estat creats iguals com a fills i filles de Déu. "Tota vertadera reforma comença pel cor de cadascú. Només la misericòrdia i el perdó poden fer-nos avançar en aquest moment de la nostra història".


0 COMENTARIS