Nomenaments eclesiàstics


06 de novembre de 2020. 14:30h.
El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha signat els nomenaments eclesiàstics següents dia 6 de novembre de 2020:

Nou equip formatiu del Seminari Major, que queda constituït de la següent manera:

Mn. Francesc Vicens Gomila
Rector del Seminari Major de Mallorca

Mn. Eugeni Garcia Julià
Formador del Seminari Major de Mallorca

Mn. Francesc Xavier Riutort Ortega
Formador del Seminari Major de Mallorca

Fra Jaume Puigserver Capellà, TOR
Director espiritual del Seminari Major de Mallorca


Altres nomenaments:

Mn. Danilo de Urzeda Pereira
Rector de la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels de Pollença
Rector de la parròquia de la Mare de Déu del Carme del Port de Pollença

P. Antoni Cañellas Borràs, CO
Capellà de la Clínica Rotger de Palma

Mn. Jaume Mercant Simó
Director de la Biblioteca Diocesana de Mallorca


0 COMENTARIS