El Papa estableix de manera institucional que les dones poden llegir la Paraula de Déu i dispensar l'Eucaristia


12 de gener de 2021. 12:00h.

El Sant Pare modifica el Codi de Dret Canònic per normalitzar el que ja es duia a terme en totes aquelles diòcesis en què el seu bisbe ho havia autoritzatEl papa Francesc ha regularitzat, de forma estable i institucionalitzada, que els ministeris del Lector i de l'Acòlit estan oberts a les dones. Amb el motu proprio Spiritus Domini, publicat avui, 12 de gener, el Sant Pare modifica el primer paràgraf del cànon 230 del Codi de Dret Canònic i estableix, de forma regulada, que d'ara en endavant també les dones poden llegir la Paraula de Déu durant les celebracions litúrgiques i realitzar un servei a l'altar, bé com a ministres o com a dispensadores de l'Eucaristia, i se'ls atribueix un acte litúrgic que les institucionalitza.

Aquest fet no és novetat en el sentit que en moltes diòcesis ja es duia a terme gràcies a l'autorització dels bisbes, però no es contemplava en la norma ni s'havia regulat en el Codi de Dret Canònic. El Papa ha fet aquesta passa perquè, segons especifica, ha acceptat les recomanacions sorgides en diverses assemblees sinodals i perquè sosté que «avui en dia hi ha un creixent sentit d'urgència per redescobrir la coresponsabilitat de tots els batiats en l'Església, i en particular la missió dels laics».

En una carta dirigida al Cardenal Ladaria, el Pontífex expressa que «oferir als laics d'ambdós sexes la possibilitat d'accedir als ministeris d'Acolitat i Lectorat, en virtut de la seva participació en el sacerdoci baptismal, augmentarà el reconeixement, també a través d'un acte litúrgic (institució), de la preciosa contribució que des de fa temps moltíssims laics, incloses les dones, ofereixen a la vida i a la missió de l'Església».

La nova formulació del cànon resa de la següent forma: «Els laics d'una certa edat i uns dons determinats per decret de la Conferència Episcopal podran ser empleats permanentment, mitjançat ritu litúrgic establert, en els ministeris de lectors i acòlits», de manera que se suprimeix l'especificitat del "sexe masculí" que hi havia fins aleshores.

Font: Vatican news


0 COMENTARIS