Mans Unides Mallorca finalitza el projecte pel qual ha millorat l'accés a l'aigua potable en 14 pobles de la regió de Sokodé


01 de febrer de 2021. 12:00h.

Han construït 7 pous tradicionals amb corriola i 7 perforacions proveïdes de bomba manual que beneficien 7.000 personesMans Unides Mallorca ha acabat el projecte que inicià el febrer de l'any passat, pel qual ha millorat l'accés a l'aigua potable i la higiene a 14 pobles de la regió de Sokodé, a la zona central de Togo, un petit país de l'Àfrica Oest. Ho han fet mitjançat la construcció de set pous tradicionals, proveïts amb corriola, a set localitats, i set perforacions equipades amb bomba d'aigua de motricitat humana, a altres set localitats.

A més, tots aquests pous compten amb un perímetre consolidat amb un mur circular de tancament, ja que moltes vegades el subsòl està contaminat per la falta d'higiene en l'entorn, la defecació descontrolada a l'aire lliure tant d'animals com de persones, la qual cosa provoca moltes malalties parasitàries i infeccioses. Mans Unides ha treballat també amb la sensibilització i la formació per a l'ús i manteniment dels pous a cada poblat, que en total beneficien unes 7.000 persones directament, de les localitats, i a tots els transeünts, viatgers i pastors que també fan ús de les infraestructures d'aigua.

A Sokodé la població es dedica majoritàriament a l'agricultura, però en general les collites no són abundants, a causa de la baixa fertilitat del sòl, molt erosionat i pedregós. En aquesta zona s'han instal·lat, en els últims temps, multitud de famílies de diferents ètnies i la població d'aquests nous assentaments sobrepassa àmpliament la població autòctona. Un dels principals problemes amb què es troben és l'accés a l'aigua. Les dones han de recórrer, en ocasions, llargues distàncies per a accedir a un punt d'aigua potable. Davant aquesta situació tan preocupant, l'Oficina de Desenvolupament de la Diòcesi Sokodé sol·licità la col·laboració de Mans Unides per a un nou programa per a continuar acostant la higiene i l'aigua, font de vida, a la població més empobrida.

El cost total d'aquest projecte ha estat de 73.315€, dels quals 68.209€ els ha aportat Mans Unides Mallorca. La resta, els han afegit els beneficiaris del projecte. La construcció dels pous tradicionals ha costat 12.800€ i les perforacions, 58.689€.


0 COMENTARIS