PUNTS IMPORTANTS SOBRE EL DIMECRES DE CENDRA


14 de febrer de 2018. 13:59h.

Ja arriba la Quaresma, el temps de preparació per a la Pasqua que s'inicia avui amb el Dimecres de Cendra.Ja arriba la Quaresma, el temps de preparació per a la Pasqua que s'inicia avui dimecres 14 de febrer amb el Dimecres de Cendra. Per aquest motiu recordam algunes de les coses essencials que tot catòlic ha de saber per poder viure intensament aquests quaranta dies de preparació per a la Setmana Santa.

1. Què és el Dimecres de Cendra?
És el primer dia de la Quaresma, és a dir, dels 40 dies en què l'Església crida els fidels a la conversió i preparar veritablement per viure els misteris de la Passió, Mort i Resurrecció de Crist a la Setmana Santa.

2. Com neix la tradició d'imposar les cendres?
La tradició d'imposar la cendra es remunta a l'Església primitiva. En aquells temps les persones es col·locaven la cendra al cap i es presentaven davant la comunitat amb un "hàbit penitencial" per rebre el Sagrament de la Reconciliació el Dijous Sant. La Quaresma va adquirir un sentit penitencial per a tots els cristians gairebé 400 anys dC i a partir del segle XI, l'Església de Roma imposa les cendres a l'inici d'aquest temps.

3. Què simbolitzen i que recorden les cendres?
La paraula cendra, que prové del llatí Cini, representa el producte de la combustió d'alguna cosa pel foc. Aquesta va adoptar aviat un sentit simbòlic de mort, caducitat, però també d'humilitat i penitència. La cendra, com a signe d'humilitat, li recorda al cristià el seu origen i la seva fi: "Déu va modelar l'home amb pols de la terra" (Gn 2,7); "Fins que tornis a la terra, que és d'on vas ser fet" (Gn 3,19).

4. On es pot aconseguir la cendra?
Per a la cerimònia s'han de cremar les restes de les palmes beneïdes el Diumenge de Rams de l'any anterior. Aquestes són aspergides amb aigua beneïda i després aromatitzades amb encens.

5. Com s'imposa la cendra?
Aquest acte té lloc a la Missa al terme de l'homilia. Les cendres són imposades al cap, fent el senyal de la creu amb elles mentre el ministre diu les paraules Bíbliques: "Recorda que ets pols i en pols et convertiràs", o "Converteix-te i creu en l'Evangeli».

6. A qui es pot imposar la cendra?
Pot rebre aquest sacramental qualsevol persona, fins i tot no catòlica. Com especifica el Catecisme (1670 ss.): "Els sacramentals no confereixen la gràcia de l'Esperit Sant com sí ho fan els sagraments, però per la pregària de l'Església aquests es« preparen a rebre-la i es disposen a cooperar amb ella»".

7. És obligatori el dejuni i l'abstinència?
El Dimecres de Cendra és obligatori el dejuni i abstinència, com en el Divendres Sant, per als majors de 18 anys i menors de 60. Fora d'aquests límits és opcional. Aquest dia els fidels poden tenir un dinar "fort" una sola vegada al dia.


0 COMENTARIS