NOVA EDICIÓ DE LES JORNADES JACOBEES A MALLORCA

Mallorca acollirà una nova edició de les Jornades Jacobees que comptaran amb la presencia del canonge de la Catedral de Santiago, José Fernández Lago.
23 de març
Club Diario de Mallorca – 19 h
Inauguració de les jornades.
Presentació de l’ACC (Acollida Cristiana en els Camins), a càrrec de Mn. Jaume Alemany Pascual.
Ponència: “La personalidad de Santiago el de Cebedeo. Vida, muerte y sepultura”, a càrrec de Mn. José Fernández Lago, canonge de la Catedral de Santiago.

24 de març
Parròquia Mare de Déu de Montserrat – 19:30 h
Tertúlia – diàleg sobre experiències en el Camí

25 de març
Parròquia Mare de Déu de Montserrat – 19:30 h
Celebració de l’Eucaristia i Sopar Solidari


0 COMENTARIS