“NO HA DE QUEDAR NI UN RACÓ SENSE LA POSSIBILITAT DE REBRE L’ESCALF D’UNA COMUNITAT”


13 de abril de 2017. 13:50h.

L'Administrador Apostòlic de Mallorca reivindica a la Missa Crismal d’enguany els deixebles missioners que es prenen seriosament i de forma corresponsable l’evangelització de la nostra terra.L’Administrador Apostòlic de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha presidit avui horabaixa la Missa Crismal a la Seu de Mallorca. Es tracta d’un dels aplecs diocesans més nombrosos, en el qual participen tots els preveres mallorquins, diaques, seglars i religiosos i religioses. Com és habitual, a les seves paraules s’ha dirigit molt especialment als preveres, als quals ha agraït la seva tasca diària i els ha convidat a superar les desavinences i les divisions provocades per discòrdies personals, familiars, etc. En aquest sentit, ha recordat les paraules del Papa Francesc, quan parla del prevere, que s’ha de formar “de manera que el seu cor i la seva vida siguin conformes al Senyor Jesús, arribant a ser un signe de l’amor de Déu per a cada home”. “La vocació és un do”, ha recordat Mons. Taltavull a continuació.

La Missa Crismal és una celebració significativa en el curs diocesà, a la qual es consagra el Sant Crisma i es beneeixen els olis dels catecúmens i dels malalts que seran emprats durant l’any a les parròquies de Mallorca. Precisament, en referència als Sants Olis que es beneeixen en aquesta celebració, Mons. Taltavull ha marcat un paral·lelisme amb la nostra vida cristiana: “junt amb la unció hi va un encàrrec, una missió. Jesús va ser ungit i enviat. Nosaltres també hem estat ungits i som novament enviats. Ell hi posa la força interior i nosaltres la disponibilitat de la nostra persona per al treball.

A la celebració s’ha tengut molt presents a la pregària tants de cristians perseguits arreu del món: “Presenciam situacions insostenibles a Síria, Egipte, el país de Jesús…” Se’ns demana, continua Mons. Taltavull, “fortalesa i una esperança activa. I, entre nosaltres, aquella paciència també esperançada que ens uneix a la creu de Jesús i ens fa disponibles a treballar amb constància per una causa comuna”.


0 COMENTARIS